Hoe duurzaam is palmolie?

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld. Het is een belangrijke bron van inkomsten voor kleine boeren in Zuid-Oost Azië en Afrika waardoor palmolie een hefboom is tegen armoede en voor plattelandsontwikkeling. De snelle ontwikkeling van de teelt van oliepalmen heeft echter ook geleid tot ontbossing. De uitdaging vandaag is om er voor te zorgen dat de palmolie duurzaam wordt geproduceerd via een integrale aanpak, waarbij alle betrokken partijen, namelijk producenten, raffinaderijen, ngo’s, overheden, industriële gebruikers, verdelers en consumenten, gemobiliseerd worden om samen te werken aan een markt van duurzame palmolie.

Duurzame palmolie als enige oplossing

De beste oplossing vandaag is om de uitwassen van de palmolie productie aan te pakken en elke verbetering te ondersteunen. Daarom moet ontbossing volop tegen gegaan worden, de rechten van de inwoners en lokale werknemers moeten worden nageleefd en het leefmilieu waarin de bevolking en de bedreigde dieren leven, moet behouden blijven.

Het verbannen van palmolie is trouwens niet het juiste antwoord op weg naar duurzaamheid. Het diaboliseren van palmolie helpt niet om de bedrijven te stimuleren om duurzame palmolie te gebruiken. Bovendien hebben alternatieve plantaardige oliën elk hun eigen impact of risico voor het milieu.

  • Palmolie is de meest productieve plantaardige olie en heeft dus minder areaal nodig dan plantaardige alternatieven zoals soja of koolzaad
  • Het verbannen van palmolie heeft een belangrijke impact op de lokale bevolking in Zuid-West Azië en Afrika, voor wie de palmolieproductie een belangrijke bron van inkomen is
  • Als Europa palmolie weert, dan drijft zij de palmolieproducenten naar markten buiten Europa, waar het duurzaamheidsaspect veel minder van belang is
  • Om aan de sterk stijgende vraag van palmolie te beantwoorden, is het belangrijk dat de opbrengst per hectare toeneemt. Door de veredeling en optimalisering van de oliepalm zal dit nog verbeteren, waardoor de grote vraag naar palmolie niet noodzakelijk een grote impact op het leefmilieu zal hebben.

Roundtable on Sustainable Palm Oil

Om te ijveren voor duurzame palmolie hebben producenten, gebruikers, retail, maatschappelijke organisaties en investeerders zich in 2004 verenigd in de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Gezamenlijk hebben zij criteria opgesteld voor duurzame palmolieproductie. De Round Table on Sustainable Palmoil garandeert meer respect voor het milieu, sociale wetgeving en transparantie. Op die manier kon de RSPO 1,8 miljoen hectare oliepalmen certifiëren en droeg het bij tot behoud van duizenden hectare woud.

WWF over de werking van de RSPO: