Ons Engagement

Het engagement van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie steunt op drie fundamenten:

1. Duurzaamheid

De leden van de Belgische Alliantie engageren zich om er voor te zorgen dat tegen 2020 de voedingsproducten waarin palmolie verwerkt is en die finaal bedoeld zijn voor de Belgische markt enkel en alleen maar duurzame palmolie bevatten. Sinds december 2015 zijn de ledenbedrijven van BASP geslaagd in hun opzet om enkel RSPO-gecertifieerde duurzame palmolie (Round Table for Sustainable Palmoil) in hun voedingsproducten voor de Belgische markt te gebruiken. Dit vergde grote inspanningen van de Belgische producenten, maar de alliantie ziet dit vooral als een belangrijke stap naar de toepassing van nog striktere criteria voor duurzame palmolie tegen 2020 in hun producten, bestemd voor de Belgische markt. Om deze transformatie tegen 2020 te verzekeren, hebben alle leden een charter met verscherpte doelstellingen ondertekend. Dit langetermijnobjectief wil de alliantie bereiken aan de hand van opeenvolgende jaarplannen, waarin leden heel concrete doelstellingen vinden om stapsgewijs de transitie te maken naar volledig duurzame palmolie.

Onder volledig duurzame palmolie verstaan wij RSPO-gecertificeerde palmolie waarbij nog extra criteria worden opgenomen zoals de volledige bescherming van alle waardevolle bossen  en moerasgebieden, een sluitende traceerbaarheid van palmolie en de expliciete steun aan kleine, onafhankelijke boeren.

Lees hier ons volledige charter.

2. Samenwerking over de hele keten

Een degelijke transformatie naar duurzame palmolie vereist een integrale aanpak, waarbij alle betrokken partijen, namelijk producenten, raffinaderijen, NGO’s, overheden, industriële gebruikers, verdelers en eindgebruikers gemobiliseerd worden om samen te werken en oplossingen te vinden voor eventuele obstakels voor het bereiken van de doelstellingen.

3. Transparantie

De Belgische alliantie steunt ten volle de Europese verplichting om vanaf december 2014 op de verpakking te vermelden of er palmolie verwerkt zit in het betrokken product. Dit is alvast een grote stap richting volledige transparantie.

De Belgische Alliantie zet zich in om de consument beter te informeren over alle aspecten van duurzame palmolie.